ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เชื้อผสมในการพัฒนาการผลิตคีเฟอรันจากแป้งสาคู

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เชื้อผสมในการพัฒนาการผลิตคีเฟอรันจากแป้งสาคู
นักวิจัย : เบญจมาส เชียรศิลป์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

      งานวิจัยนี้ศึกษาการนำเอาแป้งสาคูที่มีราคาถูกมาใช้เป็นแหล่งคาร์บอนสำหรับการผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์คีเฟอรันจากเชื้อ Lactobacillus kefiranofaciens ด้วยกระบวนการย่อยแป้งพร้อมกับการเลี้ยงเชื้อ (Simultaneous Saccharification and Fermentation) จากการศึกษาผลของพีเอชเริ่มต้น อุณหภูมิ ความเข้มข้นของแป้งสาคูเริ่มต้น และอัตราส่วนระหว่างเอนไซม์แอลฟา-อะมัยเลสต่อเอนไซม์กลูโคอะมัยเลส พบว่าสภาวะพีเอชเริ่มต้น 5.5 อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ความเข้มข้นแป้งสาคูร้อยละ 4 ปริมาณของเอนไซม์ผสม 100 ยูนิตต่อกรัมแป้ง ให้การผลิตคีเฟอรันสูงสุด และการประยุกต์ใช้เอนไซม์แอลฟา-อะมัยเลสร่วมกับเอนไซม์กลูโคอะมัยเลสทำให้อัตราการผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้เอนไซม์แอลฟา-อะมัยเลสชนิดเดียว โดยอัตราส่วนของเอนไซม์แอลฟา-อะมัยเลสต่อเอนไซม์กลูโคอะมัยเลส ที่ 60 : 40 ให้อัตราการผลิตคีเฟอรันสูงสุด 11.83 มิลลิกรัมต่อลิตรต่อชั่วโมง ผลจากการศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบว่าแป้งสาคูสามารถใช้เป็นสับสเตรทราคาถูกสำหรับการผลิตคีเฟอรันได้ 

บรรณานุกรม :
เบญจมาส เชียรศิลป์ . (2546). การใช้เชื้อผสมในการพัฒนาการผลิตคีเฟอรันจากแป้งสาคู.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เบญจมาส เชียรศิลป์ . 2546. "การใช้เชื้อผสมในการพัฒนาการผลิตคีเฟอรันจากแป้งสาคู".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เบญจมาส เชียรศิลป์ . "การใช้เชื้อผสมในการพัฒนาการผลิตคีเฟอรันจากแป้งสาคู."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546. Print.
เบญจมาส เชียรศิลป์ . การใช้เชื้อผสมในการพัฒนาการผลิตคีเฟอรันจากแป้งสาคู. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2546.