ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการอบข้าวของโรงสี โดยการปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำฝุ่นกลับมาใช้ประโยชน์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการอบข้าวของโรงสี โดยการปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำฝุ่นกลับมาใช้ประโยชน์
นักวิจัย : ชัชวาล อัยยาธิติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัชวาล อัยยาธิติ . (2553). การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการอบข้าวของโรงสี โดยการปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำฝุ่นกลับมาใช้ประโยชน์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชัชวาล อัยยาธิติ . 2553. "การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการอบข้าวของโรงสี โดยการปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำฝุ่นกลับมาใช้ประโยชน์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชัชวาล อัยยาธิติ . "การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการอบข้าวของโรงสี โดยการปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำฝุ่นกลับมาใช้ประโยชน์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ชัชวาล อัยยาธิติ . การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการอบข้าวของโรงสี โดยการปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำฝุ่นกลับมาใช้ประโยชน์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.