ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ RNAI Technology เพื่อป้องกันการติดเชื้ออหิวาต์สุกรในสุกรที่เสี่ยงต่อการได้รับเชื้ออหิวาต์สุกรและทำลายเชื้ออหิวาต์สุกรในสุกรที่ติดเชื้ออหิวาต์สุกร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ RNAI Technology เพื่อป้องกันการติดเชื้ออหิวาต์สุกรในสุกรที่เสี่ยงต่อการได้รับเชื้ออหิวาต์สุกรและทำลายเชื้ออหิวาต์สุกรในสุกรที่ติดเชื้ออหิวาต์สุกร
นักวิจัย : สาธร พรตระกูลพิพัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ . (2554). การใช้ RNAI Technology เพื่อป้องกันการติดเชื้ออหิวาต์สุกรในสุกรที่เสี่ยงต่อการได้รับเชื้ออหิวาต์สุกรและทำลายเชื้ออหิวาต์สุกรในสุกรที่ติดเชื้ออหิวาต์สุกร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ . 2554. "การใช้ RNAI Technology เพื่อป้องกันการติดเชื้ออหิวาต์สุกรในสุกรที่เสี่ยงต่อการได้รับเชื้ออหิวาต์สุกรและทำลายเชื้ออหิวาต์สุกรในสุกรที่ติดเชื้ออหิวาต์สุกร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ . "การใช้ RNAI Technology เพื่อป้องกันการติดเชื้ออหิวาต์สุกรในสุกรที่เสี่ยงต่อการได้รับเชื้ออหิวาต์สุกรและทำลายเชื้ออหิวาต์สุกรในสุกรที่ติดเชื้ออหิวาต์สุกร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ . การใช้ RNAI Technology เพื่อป้องกันการติดเชื้ออหิวาต์สุกรในสุกรที่เสี่ยงต่อการได้รับเชื้ออหิวาต์สุกรและทำลายเชื้ออหิวาต์สุกรในสุกรที่ติดเชื้ออหิวาต์สุกร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.