ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินการรักษาโรคข้อเสื่อมในม้าโดยใช้การตรวจวัดระดับซีรั่มคอนดรอยอิตินซัลเฟต

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินการรักษาโรคข้อเสื่อมในม้าโดยใช้การตรวจวัดระดับซีรั่มคอนดรอยอิตินซัลเฟต
นักวิจัย : ประวิทย์ บุตรอุดม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประวิทย์ บุตรอุดม . (2547). การประเมินการรักษาโรคข้อเสื่อมในม้าโดยใช้การตรวจวัดระดับซีรั่มคอนดรอยอิตินซัลเฟต.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประวิทย์ บุตรอุดม . 2547. "การประเมินการรักษาโรคข้อเสื่อมในม้าโดยใช้การตรวจวัดระดับซีรั่มคอนดรอยอิตินซัลเฟต".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประวิทย์ บุตรอุดม . "การประเมินการรักษาโรคข้อเสื่อมในม้าโดยใช้การตรวจวัดระดับซีรั่มคอนดรอยอิตินซัลเฟต."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
ประวิทย์ บุตรอุดม . การประเมินการรักษาโรคข้อเสื่อมในม้าโดยใช้การตรวจวัดระดับซีรั่มคอนดรอยอิตินซัลเฟต. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.