ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิกาพของการทำให้เลือดเข้มข้น (packed red cell) อุ่นด้วยวิธีการใช้วิธีแช่นำอุ่นที่ควบคุมไม่ได้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิกาพของการทำให้เลือดเข้มข้น (packed red cell) อุ่นด้วยวิธีการใช้วิธีแช่นำอุ่นที่ควบคุมไม่ได้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
นักวิจัย : สุหัทยา บุญมาก
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุหัทยา บุญมาก . (2545). การศึกษาประสิทธิกาพของการทำให้เลือดเข้มข้น (packed red cell) อุ่นด้วยวิธีการใช้วิธีแช่นำอุ่นที่ควบคุมไม่ได้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุหัทยา บุญมาก . 2545. "การศึกษาประสิทธิกาพของการทำให้เลือดเข้มข้น (packed red cell) อุ่นด้วยวิธีการใช้วิธีแช่นำอุ่นที่ควบคุมไม่ได้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุหัทยา บุญมาก . "การศึกษาประสิทธิกาพของการทำให้เลือดเข้มข้น (packed red cell) อุ่นด้วยวิธีการใช้วิธีแช่นำอุ่นที่ควบคุมไม่ได้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
สุหัทยา บุญมาก . การศึกษาประสิทธิกาพของการทำให้เลือดเข้มข้น (packed red cell) อุ่นด้วยวิธีการใช้วิธีแช่นำอุ่นที่ควบคุมไม่ได้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.