ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของอัลบูมินและกรดไขมันที่มีต่อเอนไซม์ไซโตโครม พ 450 ของมนุษย์ : การทำนายผลที่เกิดในร่างกายโดยอาศัยข้อมูลจากหลอดทดลอง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของอัลบูมินและกรดไขมันที่มีต่อเอนไซม์ไซโตโครม พ 450 ของมนุษย์ : การทำนายผลที่เกิดในร่างกายโดยอาศัยข้อมูลจากหลอดทดลอง
นักวิจัย : นิตย์สุภา วัฒนชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิตย์สุภา วัฒนชัย . (2551). ผลของอัลบูมินและกรดไขมันที่มีต่อเอนไซม์ไซโตโครม พ 450 ของมนุษย์ : การทำนายผลที่เกิดในร่างกายโดยอาศัยข้อมูลจากหลอดทดลอง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิตย์สุภา วัฒนชัย . 2551. "ผลของอัลบูมินและกรดไขมันที่มีต่อเอนไซม์ไซโตโครม พ 450 ของมนุษย์ : การทำนายผลที่เกิดในร่างกายโดยอาศัยข้อมูลจากหลอดทดลอง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิตย์สุภา วัฒนชัย . "ผลของอัลบูมินและกรดไขมันที่มีต่อเอนไซม์ไซโตโครม พ 450 ของมนุษย์ : การทำนายผลที่เกิดในร่างกายโดยอาศัยข้อมูลจากหลอดทดลอง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
นิตย์สุภา วัฒนชัย . ผลของอัลบูมินและกรดไขมันที่มีต่อเอนไซม์ไซโตโครม พ 450 ของมนุษย์ : การทำนายผลที่เกิดในร่างกายโดยอาศัยข้อมูลจากหลอดทดลอง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.