ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของรางจืดในการยับยั้งการอักเสบในการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของรางจืดในการยับยั้งการอักเสบในการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์
นักวิจัย : พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ . (2554). ผลของรางจืดในการยับยั้งการอักเสบในการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ . 2554. "ผลของรางจืดในการยับยั้งการอักเสบในการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ . "ผลของรางจืดในการยับยั้งการอักเสบในการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ . ผลของรางจืดในการยับยั้งการอักเสบในการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.