ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Enterocytozoon bieneusi ในอุจจาระของผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยวิธีปฏิกิริยาทางลูกโซ่พอลิเมอเรส วิธีอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ และการย้อมสี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Enterocytozoon bieneusi ในอุจจาระของผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยวิธีปฏิกิริยาทางลูกโซ่พอลิเมอเรส วิธีอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ และการย้อมสี
นักวิจัย : พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ . (2553). การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Enterocytozoon bieneusi ในอุจจาระของผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยวิธีปฏิกิริยาทางลูกโซ่พอลิเมอเรส วิธีอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ และการย้อมสี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ . 2553. "การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Enterocytozoon bieneusi ในอุจจาระของผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยวิธีปฏิกิริยาทางลูกโซ่พอลิเมอเรส วิธีอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ และการย้อมสี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ . "การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Enterocytozoon bieneusi ในอุจจาระของผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยวิธีปฏิกิริยาทางลูกโซ่พอลิเมอเรส วิธีอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ และการย้อมสี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ . การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Enterocytozoon bieneusi ในอุจจาระของผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยวิธีปฏิกิริยาทางลูกโซ่พอลิเมอเรส วิธีอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ และการย้อมสี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.