ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตแอนติเจนของพยาธิตัวจี๊ดโดยเทคนิคดีเอ็นเอสายผสมเพื่อใช้ในการวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองวิทยาในผู้ป่วยโรคพยาธิตัวจี๊ด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตแอนติเจนของพยาธิตัวจี๊ดโดยเทคนิคดีเอ็นเอสายผสมเพื่อใช้ในการวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองวิทยาในผู้ป่วยโรคพยาธิตัวจี๊ด
นักวิจัย : พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ . (2550). การผลิตแอนติเจนของพยาธิตัวจี๊ดโดยเทคนิคดีเอ็นเอสายผสมเพื่อใช้ในการวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองวิทยาในผู้ป่วยโรคพยาธิตัวจี๊ด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ . 2550. "การผลิตแอนติเจนของพยาธิตัวจี๊ดโดยเทคนิคดีเอ็นเอสายผสมเพื่อใช้ในการวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองวิทยาในผู้ป่วยโรคพยาธิตัวจี๊ด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ . "การผลิตแอนติเจนของพยาธิตัวจี๊ดโดยเทคนิคดีเอ็นเอสายผสมเพื่อใช้ในการวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองวิทยาในผู้ป่วยโรคพยาธิตัวจี๊ด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ . การผลิตแอนติเจนของพยาธิตัวจี๊ดโดยเทคนิคดีเอ็นเอสายผสมเพื่อใช้ในการวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองวิทยาในผู้ป่วยโรคพยาธิตัวจี๊ด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.