ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินประสิทธิภาพและระดับภูมิคุ้มกันในการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในหนูแฮมสเตอร์โดยการกระตุ้นด้วยเมตาเซอร์คาเรียที่ฉายรังสี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินประสิทธิภาพและระดับภูมิคุ้มกันในการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในหนูแฮมสเตอร์โดยการกระตุ้นด้วยเมตาเซอร์คาเรียที่ฉายรังสี
นักวิจัย : เทวราช หล้าหา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เทวราช หล้าหา . (2553). การประเมินประสิทธิภาพและระดับภูมิคุ้มกันในการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในหนูแฮมสเตอร์โดยการกระตุ้นด้วยเมตาเซอร์คาเรียที่ฉายรังสี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เทวราช หล้าหา . 2553. "การประเมินประสิทธิภาพและระดับภูมิคุ้มกันในการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในหนูแฮมสเตอร์โดยการกระตุ้นด้วยเมตาเซอร์คาเรียที่ฉายรังสี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เทวราช หล้าหา . "การประเมินประสิทธิภาพและระดับภูมิคุ้มกันในการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในหนูแฮมสเตอร์โดยการกระตุ้นด้วยเมตาเซอร์คาเรียที่ฉายรังสี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
เทวราช หล้าหา . การประเมินประสิทธิภาพและระดับภูมิคุ้มกันในการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในหนูแฮมสเตอร์โดยการกระตุ้นด้วยเมตาเซอร์คาเรียที่ฉายรังสี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.