ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารยับยั้ง เอนไซม์ Na,K-ATPase ตามธรรมชาติในซีรัม ระดับการ ทำงานของเอนไซม์ Na,K-ATPasw, ATP citrate lyase และ aconitase ของเซลล์เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยนิ่วไตที่ มีภาวะปัสสาวะมีโพแทสเซียมและซิเตรทน้อย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารยับยั้ง เอนไซม์ Na,K-ATPase ตามธรรมชาติในซีรัม ระดับการ ทำงานของเอนไซม์ Na,K-ATPasw, ATP citrate lyase และ aconitase ของเซลล์เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยนิ่วไตที่ มีภาวะปัสสาวะมีโพแทสเซียมและซิเตรทน้อย
นักวิจัย : วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา . (2544). การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารยับยั้ง เอนไซม์ Na,K-ATPase ตามธรรมชาติในซีรัม ระดับการ ทำงานของเอนไซม์ Na,K-ATPasw, ATP citrate lyase และ aconitase ของเซลล์เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยนิ่วไตที่ มีภาวะปัสสาวะมีโพแทสเซียมและซิเตรทน้อย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา . 2544. "การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารยับยั้ง เอนไซม์ Na,K-ATPase ตามธรรมชาติในซีรัม ระดับการ ทำงานของเอนไซม์ Na,K-ATPasw, ATP citrate lyase และ aconitase ของเซลล์เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยนิ่วไตที่ มีภาวะปัสสาวะมีโพแทสเซียมและซิเตรทน้อย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา . "การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารยับยั้ง เอนไซม์ Na,K-ATPase ตามธรรมชาติในซีรัม ระดับการ ทำงานของเอนไซม์ Na,K-ATPasw, ATP citrate lyase และ aconitase ของเซลล์เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยนิ่วไตที่ มีภาวะปัสสาวะมีโพแทสเซียมและซิเตรทน้อย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544. Print.
วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา . การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารยับยั้ง เอนไซม์ Na,K-ATPase ตามธรรมชาติในซีรัม ระดับการ ทำงานของเอนไซม์ Na,K-ATPasw, ATP citrate lyase และ aconitase ของเซลล์เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยนิ่วไตที่ มีภาวะปัสสาวะมีโพแทสเซียมและซิเตรทน้อย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2544.