ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอที่เกี่ยวข้องกับวิถี COX-2/PGE2 ในโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับเพื่อการวินิจฉัยและป้องกัน II

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอที่เกี่ยวข้องกับวิถี COX-2/PGE2 ในโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับเพื่อการวินิจฉัยและป้องกัน II
นักวิจัย : นิษณา นามวาท
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิษณา นามวาท . (2554). การแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอที่เกี่ยวข้องกับวิถี COX-2/PGE2 ในโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับเพื่อการวินิจฉัยและป้องกัน II.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิษณา นามวาท . 2554. "การแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอที่เกี่ยวข้องกับวิถี COX-2/PGE2 ในโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับเพื่อการวินิจฉัยและป้องกัน II".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิษณา นามวาท . "การแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอที่เกี่ยวข้องกับวิถี COX-2/PGE2 ในโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับเพื่อการวินิจฉัยและป้องกัน II."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
นิษณา นามวาท . การแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอที่เกี่ยวข้องกับวิถี COX-2/PGE2 ในโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับเพื่อการวินิจฉัยและป้องกัน II. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.