ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสะสมโลหะหนักในเนื้อเยื่อและลายพิมพ์ดีเอ็นเอในหอยขมชนิด Filopaludina martensi บริเวณลำน้ำพอง อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสะสมโลหะหนักในเนื้อเยื่อและลายพิมพ์ดีเอ็นเอในหอยขมชนิด Filopaludina martensi บริเวณลำน้ำพอง อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ลำใย ณีรัตนพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ลำใย ณีรัตนพันธุ์ . (2552). การสะสมโลหะหนักในเนื้อเยื่อและลายพิมพ์ดีเอ็นเอในหอยขมชนิด Filopaludina martensi บริเวณลำน้ำพอง อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ลำใย ณีรัตนพันธุ์ . 2552. "การสะสมโลหะหนักในเนื้อเยื่อและลายพิมพ์ดีเอ็นเอในหอยขมชนิด Filopaludina martensi บริเวณลำน้ำพอง อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ลำใย ณีรัตนพันธุ์ . "การสะสมโลหะหนักในเนื้อเยื่อและลายพิมพ์ดีเอ็นเอในหอยขมชนิด Filopaludina martensi บริเวณลำน้ำพอง อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ลำใย ณีรัตนพันธุ์ . การสะสมโลหะหนักในเนื้อเยื่อและลายพิมพ์ดีเอ็นเอในหอยขมชนิด Filopaludina martensi บริเวณลำน้ำพอง อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.