ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจแหล่งและเก็บรวบรวมซากดึกดำบรรพ์พืชในยุคเทอเซียรีบริเวณคาบสมุทไทยเพื่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาบรรพกาล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจแหล่งและเก็บรวบรวมซากดึกดำบรรพ์พืชในยุคเทอเซียรีบริเวณคาบสมุทไทยเพื่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาบรรพกาล
นักวิจัย : ประกาศ สว่างโชติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ประกาศ สว่างโชติ . (2549). การสำรวจแหล่งและเก็บรวบรวมซากดึกดำบรรพ์พืชในยุคเทอเซียรีบริเวณคาบสมุทไทยเพื่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาบรรพกาล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประกาศ สว่างโชติ . 2549. "การสำรวจแหล่งและเก็บรวบรวมซากดึกดำบรรพ์พืชในยุคเทอเซียรีบริเวณคาบสมุทไทยเพื่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาบรรพกาล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประกาศ สว่างโชติ . "การสำรวจแหล่งและเก็บรวบรวมซากดึกดำบรรพ์พืชในยุคเทอเซียรีบริเวณคาบสมุทไทยเพื่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาบรรพกาล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
ประกาศ สว่างโชติ . การสำรวจแหล่งและเก็บรวบรวมซากดึกดำบรรพ์พืชในยุคเทอเซียรีบริเวณคาบสมุทไทยเพื่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาบรรพกาล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.