ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของสารสกัดหยาบจากเหง้ากระชายดำต่อเนื้อเยื่อ cavernosum ของคนที่ตัดออกมาศึกษานอกตัว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของสารสกัดหยาบจากเหง้ากระชายดำต่อเนื้อเยื่อ cavernosum ของคนที่ตัดออกมาศึกษานอกตัว
นักวิจัย : กุลเดช เตชะนภารักษ์ , พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ , ฉวีวรรณ จั่นสกุล
คำค้น : nitricoxide, blood vessel, penis, smooth muscle
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กุลเดช เตชะนภารักษ์ , พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ , ฉวีวรรณ จั่นสกุล . (2548). ผลของสารสกัดหยาบจากเหง้ากระชายดำต่อเนื้อเยื่อ cavernosum ของคนที่ตัดออกมาศึกษานอกตัว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กุลเดช เตชะนภารักษ์ , พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ , ฉวีวรรณ จั่นสกุล . 2548. "ผลของสารสกัดหยาบจากเหง้ากระชายดำต่อเนื้อเยื่อ cavernosum ของคนที่ตัดออกมาศึกษานอกตัว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กุลเดช เตชะนภารักษ์ , พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ , ฉวีวรรณ จั่นสกุล . "ผลของสารสกัดหยาบจากเหง้ากระชายดำต่อเนื้อเยื่อ cavernosum ของคนที่ตัดออกมาศึกษานอกตัว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
กุลเดช เตชะนภารักษ์ , พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ , ฉวีวรรณ จั่นสกุล . ผลของสารสกัดหยาบจากเหง้ากระชายดำต่อเนื้อเยื่อ cavernosum ของคนที่ตัดออกมาศึกษานอกตัว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.