ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการนำมะนาวและวัสดุเหลือใช้จากมะนาวมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารแปรรูป

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการนำมะนาวและวัสดุเหลือใช้จากมะนาวมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารแปรรูป
นักวิจัย : อมรรัตน์ ถนนแก้ว , เถวียน บัวตุ่ม , สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

 แผนงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงการนำมะนาวและวัสดุเหลือใช้จากมะนาว ได้แก่ เปลือกมะนาว มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอางและอาหารแปรรูป ได้แก่ ครีมรักษาอาการส้นเท้าแห้งแตก, แผ่นแปะผิวหนังที่ทำจากเปคติน, และขนมอบจากเปคติน นอกจากนั้นแผนงานวิจัยยังได้ศึกษาแนวทางการปลูกมะนาวบนดินของเหมืองแร่เก่าในตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นเหมืองร้าง ไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเหมืองแร่มานานแล้ว แผนงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาอาชีพเสริมให้เกิดรายได้เพิ่มแก่ชาวบ้านตำบลทุ้งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา นอกจากนั้นจะได้ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนโดยการอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่าการปลูกมะนาว มะนาวพันธุ์หนังและพันธุ์ไข่ มีอัตรารอดชีวิตมากกว่าพันธุ์แป้นทราย คือร้อยละ 65.00±21.21(n=20) ด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 และสูตร 12-24-12 แต่ผลผลิตต่อต้นของมะนาวพันธุ์ไข่ให้ผลผลิตมากกว่ามะนาวพันธุ์หนังและพันธุ์แป้นทรายเล็กน้อย คือให้ผลผลิต 166.83±3.06(n=7) ผล/ต้น และมะนาวมีรอบการผลิต 1 รอบต่อปี นอกจากนี้การใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในปริมาณ 1.0 กิโลกรัม/ต้น/ครั้ง ให้ผลทั้งต่ออัตราการรอดชีวิตและผลผลิตดีที่สุด สำหรับครีมรักษาส้นเท้าแห้งแตก สูตรครีม A1 ที่มีมะนาว 10%w/w เป็นครีมที่เหมาะสมที่สุด สามารถลดรอยแตกของส้นเท้าได้ดี และเปลือกมะนาวที่เหลือจากการสกัดน้ำมะนาวออกแล้ว นำไปสกัดเปคตินได้โดยใช้สภาวะที่เหสมะสมคือ ใช้กรดเกลือในการสกัดที่มีความเข้มข้นร้อยละ 10 ปรับให้สารละลายที่จะสกัดมี pH เป็น 2 และใช้เวลาในการสกัด 60 นาที ซึ่งจะได้น้ำหนักแห้งของสารสกัดจากเปลือกในมะนาวร้อยละ 2.34±0.05 เปคตินที่สกัดจากเปลือกมะนาว สามารถนำไปใช้เป็นสารก่อฟิล์มในการเตรียมเป็นฟิล์มซึ่งนำไปใช้เป็นแผ่นแปะผิวหนังเพื่อใช้เป็นตัวนำส่งยาทางผิวหนังได้ ความเข้มข้นของเปคตินที่เหมาะสมทำให้ได้แผ่นฟิล์มคือ 5-10% สูตรตำรับที่ใช้ในการเตรียมเป็นแผ่นแปะที่มีสมบัติที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษามีส่วนประกอบ คิดเป็นร้อยละโดยน้ำหนักดังนี้ Pectin 10%, Glycerin 7%, Polyethylene glycol 400: 3%, Paraben concentrate 1% และน้ำจนครบ 100% และคุกกี้เสริมเพคติน ร้อยละ 2.23 มีแนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกายที่ลดลง และพบว่าการบริโภคคุกกี้เสริมเพคตินทำให้ความถี่ของมื้ออาหาร และความถี่ในการบริโภคอาหารระหว่างมื้อลดลง รวมทั้งทำให้ความถี่ในการขับถ่ายของผู้ทดสอบเพิ่มขึ้น โดยต้นทุนของผลิตภัณฑ์อยู่ในศักยภาพเชิงพาณิชย์

บรรณานุกรม :
อมรรัตน์ ถนนแก้ว , เถวียน บัวตุ่ม , สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ . (2549). การศึกษาการนำมะนาวและวัสดุเหลือใช้จากมะนาวมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารแปรรูป.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อมรรัตน์ ถนนแก้ว , เถวียน บัวตุ่ม , สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ . 2549. "การศึกษาการนำมะนาวและวัสดุเหลือใช้จากมะนาวมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารแปรรูป".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อมรรัตน์ ถนนแก้ว , เถวียน บัวตุ่ม , สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ . "การศึกษาการนำมะนาวและวัสดุเหลือใช้จากมะนาวมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารแปรรูป."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
อมรรัตน์ ถนนแก้ว , เถวียน บัวตุ่ม , สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ . การศึกษาการนำมะนาวและวัสดุเหลือใช้จากมะนาวมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารแปรรูป. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.