ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามภาวะเหล็กในผู้ป่วยไทยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหลังได้รับการทดแทนเหล็กขนาด 1000 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามภาวะเหล็กในผู้ป่วยไทยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหลังได้รับการทดแทนเหล็กขนาด 1000 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำ
นักวิจัย : สุทธิพร ภัทรชยากุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุทธิพร ภัทรชยากุล . (2549). การติดตามภาวะเหล็กในผู้ป่วยไทยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหลังได้รับการทดแทนเหล็กขนาด 1000 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุทธิพร ภัทรชยากุล . 2549. "การติดตามภาวะเหล็กในผู้ป่วยไทยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหลังได้รับการทดแทนเหล็กขนาด 1000 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุทธิพร ภัทรชยากุล . "การติดตามภาวะเหล็กในผู้ป่วยไทยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหลังได้รับการทดแทนเหล็กขนาด 1000 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
สุทธิพร ภัทรชยากุล . การติดตามภาวะเหล็กในผู้ป่วยไทยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหลังได้รับการทดแทนเหล็กขนาด 1000 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.