ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ปริมาณสารแอนทราควิโนนในสารสกัดใบชุมเห็ดเทศและการเตรียมสารสกัดให้บริสุทธิ์ขึ้น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ปริมาณสารแอนทราควิโนนในสารสกัดใบชุมเห็ดเทศและการเตรียมสารสกัดให้บริสุทธิ์ขึ้น
นักวิจัย : ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
คำค้น : ชุมเห็ด, aloe-emodin, emdin, chrysophanol, sennaalata, HPLC, rhein,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ . (2549). การวิเคราะห์ปริมาณสารแอนทราควิโนนในสารสกัดใบชุมเห็ดเทศและการเตรียมสารสกัดให้บริสุทธิ์ขึ้น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ . 2549. "การวิเคราะห์ปริมาณสารแอนทราควิโนนในสารสกัดใบชุมเห็ดเทศและการเตรียมสารสกัดให้บริสุทธิ์ขึ้น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ . "การวิเคราะห์ปริมาณสารแอนทราควิโนนในสารสกัดใบชุมเห็ดเทศและการเตรียมสารสกัดให้บริสุทธิ์ขึ้น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ . การวิเคราะห์ปริมาณสารแอนทราควิโนนในสารสกัดใบชุมเห็ดเทศและการเตรียมสารสกัดให้บริสุทธิ์ขึ้น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.