ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตัวบ่งชี้ภาวะเหล็กที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและได้รับ erythropoietin

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตัวบ่งชี้ภาวะเหล็กที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและได้รับ erythropoietin
นักวิจัย : สุทธิพร ภัทรชยากุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุทธิพร ภัทรชยากุล . (2549). ตัวบ่งชี้ภาวะเหล็กที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและได้รับ erythropoietin.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุทธิพร ภัทรชยากุล . 2549. "ตัวบ่งชี้ภาวะเหล็กที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและได้รับ erythropoietin".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุทธิพร ภัทรชยากุล . "ตัวบ่งชี้ภาวะเหล็กที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและได้รับ erythropoietin."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
สุทธิพร ภัทรชยากุล . ตัวบ่งชี้ภาวะเหล็กที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและได้รับ erythropoietin. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.