ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเอ็นติคาร์เวียร์กับยาอะดีโฟเวียร์ในผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังซึ่งมีตับแข็งที่รุนแรงมาก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเอ็นติคาร์เวียร์กับยาอะดีโฟเวียร์ในผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังซึ่งมีตับแข็งที่รุนแรงมาก
นักวิจัย : ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . (2549). การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเอ็นติคาร์เวียร์กับยาอะดีโฟเวียร์ในผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังซึ่งมีตับแข็งที่รุนแรงมาก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . 2549. "การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเอ็นติคาร์เวียร์กับยาอะดีโฟเวียร์ในผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังซึ่งมีตับแข็งที่รุนแรงมาก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . "การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเอ็นติคาร์เวียร์กับยาอะดีโฟเวียร์ในผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังซึ่งมีตับแข็งที่รุนแรงมาก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเอ็นติคาร์เวียร์กับยาอะดีโฟเวียร์ในผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังซึ่งมีตับแข็งที่รุนแรงมาก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.