ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิจัยยาเทลบิวูดีน (LdT) แบบเปิดเผยข้อมูลในผู้ใหญ่ซึ่งเป็นโรคตับอักเสบบีชนิดเรื้อรังที่เคยได้รับการรักษาในการศึกษาวิจัยยาเทลบิวูดีนที่ Indenixเป็นผู้ให้การสนับสนุน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิจัยยาเทลบิวูดีน (LdT) แบบเปิดเผยข้อมูลในผู้ใหญ่ซึ่งเป็นโรคตับอักเสบบีชนิดเรื้อรังที่เคยได้รับการรักษาในการศึกษาวิจัยยาเทลบิวูดีนที่ Indenixเป็นผู้ให้การสนับสนุน
นักวิจัย : ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . (2549). การศึกษาวิจัยยาเทลบิวูดีน (LdT) แบบเปิดเผยข้อมูลในผู้ใหญ่ซึ่งเป็นโรคตับอักเสบบีชนิดเรื้อรังที่เคยได้รับการรักษาในการศึกษาวิจัยยาเทลบิวูดีนที่ Indenixเป็นผู้ให้การสนับสนุน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . 2549. "การศึกษาวิจัยยาเทลบิวูดีน (LdT) แบบเปิดเผยข้อมูลในผู้ใหญ่ซึ่งเป็นโรคตับอักเสบบีชนิดเรื้อรังที่เคยได้รับการรักษาในการศึกษาวิจัยยาเทลบิวูดีนที่ Indenixเป็นผู้ให้การสนับสนุน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . "การศึกษาวิจัยยาเทลบิวูดีน (LdT) แบบเปิดเผยข้อมูลในผู้ใหญ่ซึ่งเป็นโรคตับอักเสบบีชนิดเรื้อรังที่เคยได้รับการรักษาในการศึกษาวิจัยยาเทลบิวูดีนที่ Indenixเป็นผู้ให้การสนับสนุน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . การศึกษาวิจัยยาเทลบิวูดีน (LdT) แบบเปิดเผยข้อมูลในผู้ใหญ่ซึ่งเป็นโรคตับอักเสบบีชนิดเรื้อรังที่เคยได้รับการรักษาในการศึกษาวิจัยยาเทลบิวูดีนที่ Indenixเป็นผู้ให้การสนับสนุน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.