ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพโดยใช้ Wet-scrubber ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพโดยใช้ Wet-scrubber ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน
นักวิจัย : จรัญ บุญกาญจน์
คำค้น : การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ , ปฏิกิริยาออกซิเดชัน , WetScrubber , ก๊าซชีวภาพ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จรัญ บุญกาญจน์ . (2548). การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพโดยใช้ Wet-scrubber ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จรัญ บุญกาญจน์ . 2548. "การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพโดยใช้ Wet-scrubber ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จรัญ บุญกาญจน์ . "การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพโดยใช้ Wet-scrubber ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
จรัญ บุญกาญจน์ . การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพโดยใช้ Wet-scrubber ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.