ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยภายในที่มีผลต่อคุณสมบัติของฟิล์มโปรตีนจากกล้ามเนื้อปลาทูแขกและการปรับปรุงคุณสมบัติการป้องกันการซึมผ่านไอน้ำ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยภายในที่มีผลต่อคุณสมบัติของฟิล์มโปรตีนจากกล้ามเนื้อปลาทูแขกและการปรับปรุงคุณสมบัติการป้องกันการซึมผ่านไอน้ำ
นักวิจัย : ธรรมนูญ โปรดปราน
คำค้น : ฟิล์มโปรตีน , คุณสมบัติการป้องกันการซึมผ่านไอน้ำ , ผลต่อคุณสมบัติ , กล้ามเนื้อปลาทูแขก
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ธรรมนูญ โปรดปราน . (2548). ปัจจัยภายในที่มีผลต่อคุณสมบัติของฟิล์มโปรตีนจากกล้ามเนื้อปลาทูแขกและการปรับปรุงคุณสมบัติการป้องกันการซึมผ่านไอน้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธรรมนูญ โปรดปราน . 2548. "ปัจจัยภายในที่มีผลต่อคุณสมบัติของฟิล์มโปรตีนจากกล้ามเนื้อปลาทูแขกและการปรับปรุงคุณสมบัติการป้องกันการซึมผ่านไอน้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธรรมนูญ โปรดปราน . "ปัจจัยภายในที่มีผลต่อคุณสมบัติของฟิล์มโปรตีนจากกล้ามเนื้อปลาทูแขกและการปรับปรุงคุณสมบัติการป้องกันการซึมผ่านไอน้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
ธรรมนูญ โปรดปราน . ปัจจัยภายในที่มีผลต่อคุณสมบัติของฟิล์มโปรตีนจากกล้ามเนื้อปลาทูแขกและการปรับปรุงคุณสมบัติการป้องกันการซึมผ่านไอน้ำ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.