ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างอุปกรณ์ช่วยสอน เรื่อง กริดทางรังสี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างอุปกรณ์ช่วยสอน เรื่อง กริดทางรังสี
นักวิจัย : ธันยวีร์ เพ็งแป้น
คำค้น : อุปกรณ์ช่วยสอน , กริดทางรังสี, , กริดทางรังสี , teaching aids,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสร้างอุปกรณ์ช่วยสอน เรื่อง กริดทางรังสี

บรรณานุกรม :
ธันยวีร์ เพ็งแป้น . (2551). การสร้างอุปกรณ์ช่วยสอน เรื่อง กริดทางรังสี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธันยวีร์ เพ็งแป้น . 2551. "การสร้างอุปกรณ์ช่วยสอน เรื่อง กริดทางรังสี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธันยวีร์ เพ็งแป้น . "การสร้างอุปกรณ์ช่วยสอน เรื่อง กริดทางรังสี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ธันยวีร์ เพ็งแป้น . การสร้างอุปกรณ์ช่วยสอน เรื่อง กริดทางรังสี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.