ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของความผูกพันทางจิตใจและความไว้วางใจในผู้บริหารที่มีต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพนักงาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของความผูกพันทางจิตใจและความไว้วางใจในผู้บริหารที่มีต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพนักงาน
นักวิจัย : ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ . (2554). บทบาทของความผูกพันทางจิตใจและความไว้วางใจในผู้บริหารที่มีต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพนักงาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ . 2554. "บทบาทของความผูกพันทางจิตใจและความไว้วางใจในผู้บริหารที่มีต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพนักงาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ . "บทบาทของความผูกพันทางจิตใจและความไว้วางใจในผู้บริหารที่มีต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพนักงาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ . บทบาทของความผูกพันทางจิตใจและความไว้วางใจในผู้บริหารที่มีต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพนักงาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.