ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพของผุ้ประกอบธุรกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากกล้วยในจังหวัดหนองคาย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพของผุ้ประกอบธุรกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากกล้วยในจังหวัดหนองคาย
นักวิจัย : ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ . (2546). ศักยภาพของผุ้ประกอบธุรกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากกล้วยในจังหวัดหนองคาย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ . 2546. "ศักยภาพของผุ้ประกอบธุรกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากกล้วยในจังหวัดหนองคาย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ . "ศักยภาพของผุ้ประกอบธุรกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากกล้วยในจังหวัดหนองคาย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546. Print.
ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ . ศักยภาพของผุ้ประกอบธุรกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากกล้วยในจังหวัดหนองคาย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2546.