ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติแม่เหล็กของอนุภาคนาโน LSTO บริสุทธิ์และเจือด้วยโลหะทรานสิชันเตรียมโดยกระบวนการสลายด้วยความร้อนและไฮโดรเทอร์มอล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมบัติแม่เหล็กของอนุภาคนาโน LSTO บริสุทธิ์และเจือด้วยโลหะทรานสิชันเตรียมโดยกระบวนการสลายด้วยความร้อนและไฮโดรเทอร์มอล
นักวิจัย : เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง . (2553). สมบัติแม่เหล็กของอนุภาคนาโน LSTO บริสุทธิ์และเจือด้วยโลหะทรานสิชันเตรียมโดยกระบวนการสลายด้วยความร้อนและไฮโดรเทอร์มอล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง . 2553. "สมบัติแม่เหล็กของอนุภาคนาโน LSTO บริสุทธิ์และเจือด้วยโลหะทรานสิชันเตรียมโดยกระบวนการสลายด้วยความร้อนและไฮโดรเทอร์มอล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง . "สมบัติแม่เหล็กของอนุภาคนาโน LSTO บริสุทธิ์และเจือด้วยโลหะทรานสิชันเตรียมโดยกระบวนการสลายด้วยความร้อนและไฮโดรเทอร์มอล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง . สมบัติแม่เหล็กของอนุภาคนาโน LSTO บริสุทธิ์และเจือด้วยโลหะทรานสิชันเตรียมโดยกระบวนการสลายด้วยความร้อนและไฮโดรเทอร์มอล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.