ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปลดปล่อยยาโดยใช้แสงจากองค์ประกอบของไมเซลล์และอนุภาคตะดับนาโนของทอง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปลดปล่อยยาโดยใช้แสงจากองค์ประกอบของไมเซลล์และอนุภาคตะดับนาโนของทอง
นักวิจัย : อภิวัฒน์ ชมภูสอ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภิวัฒน์ ชมภูสอ . (2554). การปลดปล่อยยาโดยใช้แสงจากองค์ประกอบของไมเซลล์และอนุภาคตะดับนาโนของทอง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อภิวัฒน์ ชมภูสอ . 2554. "การปลดปล่อยยาโดยใช้แสงจากองค์ประกอบของไมเซลล์และอนุภาคตะดับนาโนของทอง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อภิวัฒน์ ชมภูสอ . "การปลดปล่อยยาโดยใช้แสงจากองค์ประกอบของไมเซลล์และอนุภาคตะดับนาโนของทอง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
อภิวัฒน์ ชมภูสอ . การปลดปล่อยยาโดยใช้แสงจากองค์ประกอบของไมเซลล์และอนุภาคตะดับนาโนของทอง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.