ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์และวัดสมบัติของผลึกนาโน LaSrxCa1-xMnO3 เพื่อใช้เป็นวัสดุผลิตพลังงานไฟฟ้าจากความร้อน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์และวัดสมบัติของผลึกนาโน LaSrxCa1-xMnO3 เพื่อใช้เป็นวัสดุผลิตพลังงานไฟฟ้าจากความร้อน
นักวิจัย : สุปรีดิ์ พินิจสุนทร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุปรีดิ์ พินิจสุนทร . (2550). การสังเคราะห์และวัดสมบัติของผลึกนาโน LaSrxCa1-xMnO3 เพื่อใช้เป็นวัสดุผลิตพลังงานไฟฟ้าจากความร้อน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุปรีดิ์ พินิจสุนทร . 2550. "การสังเคราะห์และวัดสมบัติของผลึกนาโน LaSrxCa1-xMnO3 เพื่อใช้เป็นวัสดุผลิตพลังงานไฟฟ้าจากความร้อน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุปรีดิ์ พินิจสุนทร . "การสังเคราะห์และวัดสมบัติของผลึกนาโน LaSrxCa1-xMnO3 เพื่อใช้เป็นวัสดุผลิตพลังงานไฟฟ้าจากความร้อน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
สุปรีดิ์ พินิจสุนทร . การสังเคราะห์และวัดสมบัติของผลึกนาโน LaSrxCa1-xMnO3 เพื่อใช้เป็นวัสดุผลิตพลังงานไฟฟ้าจากความร้อน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.