ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวัสดุและประยุกต์ใช้พอลิเมอร์นำไฟฟ้าเพื่อทำเป็นขั้วเคาเตอร์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง II

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวัสดุและประยุกต์ใช้พอลิเมอร์นำไฟฟ้าเพื่อทำเป็นขั้วเคาเตอร์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง II
นักวิจัย : สมัคร์ พิมานแพง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมัคร์ พิมานแพง . (2554). การพัฒนาวัสดุและประยุกต์ใช้พอลิเมอร์นำไฟฟ้าเพื่อทำเป็นขั้วเคาเตอร์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง II.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมัคร์ พิมานแพง . 2554. "การพัฒนาวัสดุและประยุกต์ใช้พอลิเมอร์นำไฟฟ้าเพื่อทำเป็นขั้วเคาเตอร์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง II".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมัคร์ พิมานแพง . "การพัฒนาวัสดุและประยุกต์ใช้พอลิเมอร์นำไฟฟ้าเพื่อทำเป็นขั้วเคาเตอร์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง II."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
สมัคร์ พิมานแพง . การพัฒนาวัสดุและประยุกต์ใช้พอลิเมอร์นำไฟฟ้าเพื่อทำเป็นขั้วเคาเตอร์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง II. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.