ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์อนุภาคแม่เหล็กนาโนเคลือบผิวด้วยคาร์บอนโดยวิธีดิสชาร์จทางไฟฟ้าและอุลตราโซนิกคาวิเตชั่น (ultrasonic cavitation)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์อนุภาคแม่เหล็กนาโนเคลือบผิวด้วยคาร์บอนโดยวิธีดิสชาร์จทางไฟฟ้าและอุลตราโซนิกคาวิเตชั่น (ultrasonic cavitation)
นักวิจัย : วิยะดา หาญชนะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิยะดา หาญชนะ . (2554). การสังเคราะห์อนุภาคแม่เหล็กนาโนเคลือบผิวด้วยคาร์บอนโดยวิธีดิสชาร์จทางไฟฟ้าและอุลตราโซนิกคาวิเตชั่น (ultrasonic cavitation).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิยะดา หาญชนะ . 2554. "การสังเคราะห์อนุภาคแม่เหล็กนาโนเคลือบผิวด้วยคาร์บอนโดยวิธีดิสชาร์จทางไฟฟ้าและอุลตราโซนิกคาวิเตชั่น (ultrasonic cavitation)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิยะดา หาญชนะ . "การสังเคราะห์อนุภาคแม่เหล็กนาโนเคลือบผิวด้วยคาร์บอนโดยวิธีดิสชาร์จทางไฟฟ้าและอุลตราโซนิกคาวิเตชั่น (ultrasonic cavitation)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
วิยะดา หาญชนะ . การสังเคราะห์อนุภาคแม่เหล็กนาโนเคลือบผิวด้วยคาร์บอนโดยวิธีดิสชาร์จทางไฟฟ้าและอุลตราโซนิกคาวิเตชั่น (ultrasonic cavitation). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.