ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวัสดุคาร์บอนเพื่อเป็นขั้วอิเล็กโทรดสำหรับสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวัสดุคาร์บอนเพื่อเป็นขั้วอิเล็กโทรดสำหรับสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ
นักวิจัย : วิทยา อมรกิจบำรุง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิทยา อมรกิจบำรุง . (2553). การพัฒนาวัสดุคาร์บอนเพื่อเป็นขั้วอิเล็กโทรดสำหรับสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิทยา อมรกิจบำรุง . 2553. "การพัฒนาวัสดุคาร์บอนเพื่อเป็นขั้วอิเล็กโทรดสำหรับสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิทยา อมรกิจบำรุง . "การพัฒนาวัสดุคาร์บอนเพื่อเป็นขั้วอิเล็กโทรดสำหรับสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
วิทยา อมรกิจบำรุง . การพัฒนาวัสดุคาร์บอนเพื่อเป็นขั้วอิเล็กโทรดสำหรับสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.