ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาในวิชาการหลักการแประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาในวิชาการหลักการแประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
นักวิจัย : อุไรวรรณ อินทร์ม่วง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุไรวรรณ อินทร์ม่วง . (2554). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาในวิชาการหลักการแประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุไรวรรณ อินทร์ม่วง . 2554. "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาในวิชาการหลักการแประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุไรวรรณ อินทร์ม่วง . "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาในวิชาการหลักการแประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
อุไรวรรณ อินทร์ม่วง . ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาในวิชาการหลักการแประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.