ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักการประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 โดยรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักการประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 โดยรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
นักวิจัย : อุไรวรรณ อินทร์ม่วง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุไรวรรณ อินทร์ม่วง . (2553). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักการประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 โดยรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุไรวรรณ อินทร์ม่วง . 2553. "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักการประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 โดยรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุไรวรรณ อินทร์ม่วง . "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักการประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 โดยรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
อุไรวรรณ อินทร์ม่วง . ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักการประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 โดยรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.