ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของการใช้สไลด์ประกอบเสียงบรรยายต่อผลการเรียนวิชา 516 201 ชีวสถิติ ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของการใช้สไลด์ประกอบเสียงบรรยายต่อผลการเรียนวิชา 516 201 ชีวสถิติ ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
นักวิจัย : ศิริพร คำสะอาด
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริพร คำสะอาด . (2551). ประสิทธิผลของการใช้สไลด์ประกอบเสียงบรรยายต่อผลการเรียนวิชา 516 201 ชีวสถิติ ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิริพร คำสะอาด . 2551. "ประสิทธิผลของการใช้สไลด์ประกอบเสียงบรรยายต่อผลการเรียนวิชา 516 201 ชีวสถิติ ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิริพร คำสะอาด . "ประสิทธิผลของการใช้สไลด์ประกอบเสียงบรรยายต่อผลการเรียนวิชา 516 201 ชีวสถิติ ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ศิริพร คำสะอาด . ประสิทธิผลของการใช้สไลด์ประกอบเสียงบรรยายต่อผลการเรียนวิชา 516 201 ชีวสถิติ ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.