ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานการณ์การเข้าเรียนช้าและออกห้องเรียนก่อนเวลาเลิกเรียนของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ ในรายวชิ 512301 อนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นแนะนำ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานการณ์การเข้าเรียนช้าและออกห้องเรียนก่อนเวลาเลิกเรียนของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ ในรายวชิ 512301 อนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นแนะนำ
นักวิจัย : วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ . (2553). สถานการณ์การเข้าเรียนช้าและออกห้องเรียนก่อนเวลาเลิกเรียนของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ ในรายวชิ 512301 อนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นแนะนำ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ . 2553. "สถานการณ์การเข้าเรียนช้าและออกห้องเรียนก่อนเวลาเลิกเรียนของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ ในรายวชิ 512301 อนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นแนะนำ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ . "สถานการณ์การเข้าเรียนช้าและออกห้องเรียนก่อนเวลาเลิกเรียนของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ ในรายวชิ 512301 อนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นแนะนำ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ . สถานการณ์การเข้าเรียนช้าและออกห้องเรียนก่อนเวลาเลิกเรียนของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ ในรายวชิ 512301 อนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นแนะนำ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.