ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 โดยใช้กระบวนการกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนในวิชา 517 411 Industrials Ventilation ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 โดยใช้กระบวนการกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนในวิชา 517 411 Industrials Ventilation ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
นักวิจัย : พรพรรณ สกุลคู
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรพรรณ สกุลคู . (2555). ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 โดยใช้กระบวนการกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนในวิชา 517 411 Industrials Ventilation ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรพรรณ สกุลคู . 2555. "ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 โดยใช้กระบวนการกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนในวิชา 517 411 Industrials Ventilation ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรพรรณ สกุลคู . "ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 โดยใช้กระบวนการกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนในวิชา 517 411 Industrials Ventilation ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
พรพรรณ สกุลคู . ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 โดยใช้กระบวนการกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนในวิชา 517 411 Industrials Ventilation ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.