ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความตระหนักด้านสุขภาพและความปลอดภัยต่อผลของปริมาณควันขาวที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ : นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความตระหนักด้านสุขภาพและความปลอดภัยต่อผลของปริมาณควันขาวที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ : นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักวิจัย : พรพรรณ สกุลคู
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรพรรณ สกุลคู . (2547). การศึกษาความตระหนักด้านสุขภาพและความปลอดภัยต่อผลของปริมาณควันขาวที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ : นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรพรรณ สกุลคู . 2547. "การศึกษาความตระหนักด้านสุขภาพและความปลอดภัยต่อผลของปริมาณควันขาวที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ : นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรพรรณ สกุลคู . "การศึกษาความตระหนักด้านสุขภาพและความปลอดภัยต่อผลของปริมาณควันขาวที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ : นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
พรพรรณ สกุลคู . การศึกษาความตระหนักด้านสุขภาพและความปลอดภัยต่อผลของปริมาณควันขาวที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ : นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.