ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สม.) : ประเมินผลในวิชาสัมมนาสาธารณสุข

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สม.) : ประเมินผลในวิชาสัมมนาสาธารณสุข
นักวิจัย : พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ . (2553). การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สม.) : ประเมินผลในวิชาสัมมนาสาธารณสุข.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ . 2553. "การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สม.) : ประเมินผลในวิชาสัมมนาสาธารณสุข".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ . "การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สม.) : ประเมินผลในวิชาสัมมนาสาธารณสุข."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ . การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สม.) : ประเมินผลในวิชาสัมมนาสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.