ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาโดยการใช้การเสริมแรงทางบวก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาโดยการใช้การเสริมแรงทางบวก
นักวิจัย : ณิตชาธร ภาโนมัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณิตชาธร ภาโนมัย . (2553). การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาโดยการใช้การเสริมแรงทางบวก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณิตชาธร ภาโนมัย . 2553. "การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาโดยการใช้การเสริมแรงทางบวก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณิตชาธร ภาโนมัย . "การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาโดยการใช้การเสริมแรงทางบวก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ณิตชาธร ภาโนมัย . การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาโดยการใช้การเสริมแรงทางบวก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.