ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมการเผาในที่โล่ง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมการเผาในที่โล่ง
นักวิจัย : กาญจนา นาถะพินธุ
คำค้น : การมีส่วนร่วม , ควบคุมการเผา , ที่โล่ง
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้ศึกษาในอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรที่มีการปลูกพืชหลายชนิด ตำบลที่เข้าร่วมโครงการเป็นตำบลที่มีปัญหาเขม่าควันจากการเผาในที่โล่ง และให้ความร่วมมือในการดำเนินการ คือตำบลหนองหว้า จำนวน 11 หมู่บ้าน

บรรณานุกรม :
กาญจนา นาถะพินธุ . (2551). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมการเผาในที่โล่ง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กาญจนา นาถะพินธุ . 2551. "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมการเผาในที่โล่ง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กาญจนา นาถะพินธุ . "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมการเผาในที่โล่ง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
กาญจนา นาถะพินธุ . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมการเผาในที่โล่ง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.