ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากขิงในการลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักาด้วยยาเคมีบำบัด II

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากขิงในการลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักาด้วยยาเคมีบำบัด II
นักวิจัย : สุภัสร์ สุบงกช
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภัสร์ สุบงกช . (2554). การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากขิงในการลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักาด้วยยาเคมีบำบัด II.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุภัสร์ สุบงกช . 2554. "การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากขิงในการลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักาด้วยยาเคมีบำบัด II".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุภัสร์ สุบงกช . "การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากขิงในการลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักาด้วยยาเคมีบำบัด II."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
สุภัสร์ สุบงกช . การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากขิงในการลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักาด้วยยาเคมีบำบัด II. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.