ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค่าอ้างอ้งของสารชีวเคมีในลิเทียมเฮปารินพลาสมา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ค่าอ้างอ้งของสารชีวเคมีในลิเทียมเฮปารินพลาสมา
นักวิจัย : วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล
คำค้น : ลิเทียมเฮปารินพลาสมา , สารชีวเคมี
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ค่าอ้างอ้งของสารชีวเคมีในลิเทียมเฮปารินพลาสมา

บรรณานุกรม :
วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล . (2554). ค่าอ้างอ้งของสารชีวเคมีในลิเทียมเฮปารินพลาสมา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล . 2554. "ค่าอ้างอ้งของสารชีวเคมีในลิเทียมเฮปารินพลาสมา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล . "ค่าอ้างอ้งของสารชีวเคมีในลิเทียมเฮปารินพลาสมา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล . ค่าอ้างอ้งของสารชีวเคมีในลิเทียมเฮปารินพลาสมา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.