ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ยาตามภาระโรคโดยกลุ่มโรคร่วมปรับค่าคลินิก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ยาตามภาระโรคโดยกลุ่มโรคร่วมปรับค่าคลินิก
นักวิจัย : นิลวรรณ อยู่ภักดี
คำค้น : ปรับค่าคลินิก , การใช้ยา , ภาระโรค , กลุ่มโรคร่วมปรับค่าคลินิก
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การใช้ยาตามภาระโรคโดยกลุ่มโรคร่วมปรับค่าคลินิก

บรรณานุกรม :
นิลวรรณ อยู่ภักดี . (2553). การใช้ยาตามภาระโรคโดยกลุ่มโรคร่วมปรับค่าคลินิก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิลวรรณ อยู่ภักดี . 2553. "การใช้ยาตามภาระโรคโดยกลุ่มโรคร่วมปรับค่าคลินิก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิลวรรณ อยู่ภักดี . "การใช้ยาตามภาระโรคโดยกลุ่มโรคร่วมปรับค่าคลินิก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
นิลวรรณ อยู่ภักดี . การใช้ยาตามภาระโรคโดยกลุ่มโรคร่วมปรับค่าคลินิก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.