ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาไมโครอิมัลชันที่ประกอบไปด้วยน้ำมันที่แยกได้จากพืชในตระกูลโอชิมุมของไทย และการทดสอบทางคลินิกของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการรักษาสิว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาไมโครอิมัลชันที่ประกอบไปด้วยน้ำมันที่แยกได้จากพืชในตระกูลโอชิมุมของไทย และการทดสอบทางคลินิกของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการรักษาสิว
นักวิจัย : ศิรดา มาผันต๊ะ
คำค้น : รักษาสิว , โอชิมุม , ประเมินประสิทธิภาพ , ไมโครอิมัลชัน , การทดสอบ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาไมโครอิมัลชันที่ประกอบไปด้วยน้ำมันที่แยกได้จากพืชในตระกูลโอชิมุมของไทย และการทดสอบทางคลินิกของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการรักษาสิว

บรรณานุกรม :
ศิรดา มาผันต๊ะ . (2550). การพัฒนาไมโครอิมัลชันที่ประกอบไปด้วยน้ำมันที่แยกได้จากพืชในตระกูลโอชิมุมของไทย และการทดสอบทางคลินิกของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการรักษาสิว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิรดา มาผันต๊ะ . 2550. "การพัฒนาไมโครอิมัลชันที่ประกอบไปด้วยน้ำมันที่แยกได้จากพืชในตระกูลโอชิมุมของไทย และการทดสอบทางคลินิกของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการรักษาสิว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิรดา มาผันต๊ะ . "การพัฒนาไมโครอิมัลชันที่ประกอบไปด้วยน้ำมันที่แยกได้จากพืชในตระกูลโอชิมุมของไทย และการทดสอบทางคลินิกของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการรักษาสิว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
ศิรดา มาผันต๊ะ . การพัฒนาไมโครอิมัลชันที่ประกอบไปด้วยน้ำมันที่แยกได้จากพืชในตระกูลโอชิมุมของไทย และการทดสอบทางคลินิกของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการรักษาสิว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.