ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงความสามารถทางกายและคุณภาพชีวิตอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนและการล้มของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง 1 ปีหลังออกจากโรงพยาบาล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงความสามารถทางกายและคุณภาพชีวิตอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนและการล้มของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง 1 ปีหลังออกจากโรงพยาบาล
นักวิจัย : สุกัลยา อมตฉายา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุกัลยา อมตฉายา . (2554). การเปลี่ยนแปลงความสามารถทางกายและคุณภาพชีวิตอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนและการล้มของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง 1 ปีหลังออกจากโรงพยาบาล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุกัลยา อมตฉายา . 2554. "การเปลี่ยนแปลงความสามารถทางกายและคุณภาพชีวิตอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนและการล้มของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง 1 ปีหลังออกจากโรงพยาบาล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุกัลยา อมตฉายา . "การเปลี่ยนแปลงความสามารถทางกายและคุณภาพชีวิตอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนและการล้มของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง 1 ปีหลังออกจากโรงพยาบาล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
สุกัลยา อมตฉายา . การเปลี่ยนแปลงความสามารถทางกายและคุณภาพชีวิตอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนและการล้มของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง 1 ปีหลังออกจากโรงพยาบาล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.