ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หน้าที่ของ cathepsin L ในการย่อยโปรตีน chromogranin A จากคน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : หน้าที่ของ cathepsin L ในการย่อยโปรตีน chromogranin A จากคน
นักวิจัย : สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล
คำค้น : chromogranin A , โปรตีน chromogranin A, , จากคน , Human Chromogranin A, , การย่อยโปรตีน , Proteolytic Processing , cathepsin L,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

หน้าที่ของ cathepsin L ในการย่อยโปรตีน chromogranin A จากคน

บรรณานุกรม :
สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล . (2551). หน้าที่ของ cathepsin L ในการย่อยโปรตีน chromogranin A จากคน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล . 2551. "หน้าที่ของ cathepsin L ในการย่อยโปรตีน chromogranin A จากคน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล . "หน้าที่ของ cathepsin L ในการย่อยโปรตีน chromogranin A จากคน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล . หน้าที่ของ cathepsin L ในการย่อยโปรตีน chromogranin A จากคน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.