ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างฐานข้อมูลของความผันแปรของนิวคลีโอไทด์เดี่ยว (SNP) บนสายดีเอนเอในประชากรไทยเพื่อประโยชน์ในการคาดการณ์การอุบัติของโรค

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างฐานข้อมูลของความผันแปรของนิวคลีโอไทด์เดี่ยว (SNP) บนสายดีเอนเอในประชากรไทยเพื่อประโยชน์ในการคาดการณ์การอุบัติของโรค
นักวิจัย : สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล
คำค้น : การอุบัติของโรค, , นิวคลีโอไทด์เดี่ยว, , ความผันแปรของนิวคลีโอไทด์เดี่ยว , การคาดการณ์การอุบัติของโรค , single Nucleotide Polymorphism
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสร้างฐานข้อมูลของความผันแปรของนิวคลีโอไทด์เดี่ยว (SNP) บนสายดีเอนเอในประชากรไทยเพื่อประโยชน์ในการคาดการณ์การอุบัติของโรค

บรรณานุกรม :
สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล . (2552). การสร้างฐานข้อมูลของความผันแปรของนิวคลีโอไทด์เดี่ยว (SNP) บนสายดีเอนเอในประชากรไทยเพื่อประโยชน์ในการคาดการณ์การอุบัติของโรค.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล . 2552. "การสร้างฐานข้อมูลของความผันแปรของนิวคลีโอไทด์เดี่ยว (SNP) บนสายดีเอนเอในประชากรไทยเพื่อประโยชน์ในการคาดการณ์การอุบัติของโรค".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล . "การสร้างฐานข้อมูลของความผันแปรของนิวคลีโอไทด์เดี่ยว (SNP) บนสายดีเอนเอในประชากรไทยเพื่อประโยชน์ในการคาดการณ์การอุบัติของโรค."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล . การสร้างฐานข้อมูลของความผันแปรของนิวคลีโอไทด์เดี่ยว (SNP) บนสายดีเอนเอในประชากรไทยเพื่อประโยชน์ในการคาดการณ์การอุบัติของโรค. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.