ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของ alpha-amylase จากมอดข้าวสาร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของ alpha-amylase จากมอดข้าวสาร
นักวิจัย : สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล
คำค้น : การโคลน , มอดข้าวสาร , ศึกษาคุณสมบัติ , alphaamylase
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของ alpha-amylase จากมอดข้าวสาร

บรรณานุกรม :
สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล . (2552). การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของ alpha-amylase จากมอดข้าวสาร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล . 2552. "การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของ alpha-amylase จากมอดข้าวสาร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล . "การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของ alpha-amylase จากมอดข้าวสาร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล . การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของ alpha-amylase จากมอดข้าวสาร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.