ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพของโซเดียมไบคาร์บอเนต โปตัสเซียมเปอร์แมงกาเนต กรดอะ ซิติกและกรดฟูมาริกต่อการควบคุมปริมาณโคลิฟอร์มที่ปนเปื้อนสะระแหน่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพของโซเดียมไบคาร์บอเนต โปตัสเซียมเปอร์แมงกาเนต กรดอะ ซิติกและกรดฟูมาริกต่อการควบคุมปริมาณโคลิฟอร์มที่ปนเปื้อนสะระแหน่
นักวิจัย : บุษกร ทองใบ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุษกร ทองใบ . (2553). ประสิทธิภาพของโซเดียมไบคาร์บอเนต โปตัสเซียมเปอร์แมงกาเนต กรดอะ ซิติกและกรดฟูมาริกต่อการควบคุมปริมาณโคลิฟอร์มที่ปนเปื้อนสะระแหน่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บุษกร ทองใบ . 2553. "ประสิทธิภาพของโซเดียมไบคาร์บอเนต โปตัสเซียมเปอร์แมงกาเนต กรดอะ ซิติกและกรดฟูมาริกต่อการควบคุมปริมาณโคลิฟอร์มที่ปนเปื้อนสะระแหน่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บุษกร ทองใบ . "ประสิทธิภาพของโซเดียมไบคาร์บอเนต โปตัสเซียมเปอร์แมงกาเนต กรดอะ ซิติกและกรดฟูมาริกต่อการควบคุมปริมาณโคลิฟอร์มที่ปนเปื้อนสะระแหน่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
บุษกร ทองใบ . ประสิทธิภาพของโซเดียมไบคาร์บอเนต โปตัสเซียมเปอร์แมงกาเนต กรดอะ ซิติกและกรดฟูมาริกต่อการควบคุมปริมาณโคลิฟอร์มที่ปนเปื้อนสะระแหน่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.